Kvantová terapie

Dlouhodobý stres a emocionální vypětí vytváří tlak na naše fyzické tělo působením myšlenkových vzorců a může způsobit nemoc. Když připustíme, že hmota neexistuje a vše kolem nás je energie, můžeme si představit, že i myšlenka je určitý druh energie, kterou ovlivňujeme svoji realitu. Náš mozek nerozlišuje mezi skutečností, kterou vidíme očima, a představami naší mysli. Každou informaci přijímá jako skutečnou realitu.

Pomocí kvantových vln můžu ovlivňovat jakékoli procesy v organizmu a přispět tak k rychlejšímu uzdravení. Bolest lze zmírnit již během první terapie a při opakování dochází k výraznému zlepšení. Výhodou je, že mohu působit i na dálku. Bližší vysvětlení tohoto působení přináší kvantová fyzika.

Kvantová terapie nám pomáhá přepisovat informace v kvantovém poli a může pomoci odstranit nemoc i její příčinu.