Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína je nejstarším a nejrozšířenějším systémem na světě.Její zásady byly propracovávány několik tisíc let a předávány z generace na generaci.Nahlíží na člověka jako na jeden celek, při léčbě se nezaměřuje pouze na některé dílčí příznaky, ale celý problém řeší komplexně. Díky dokonalým diagnostickým metodám je schopna odhalit nemoc dříve, než se projeví její vnější příznaky. Důraz klade i na prevenci. Tradiční čínská medicína harmonizuje svým působením poměry mezi vnějším světem a tělem a poměry mezi jednotlivými orgány uvnitř těla. Podle jejich názorů vibruje celý vesmír, i člověk, mezi dvěma póly jinem a jangem. Oba jsou protikladné, ale jeden bez druhého nemůže existovat, jako den a noc, chlad a teplo... Jakákoliv nerovnováha mezi jinem a jangem nebo stagnace energie qi se projeví oslabením organizmu nebo i onemocněním. Úkolem terapeuta je zjistit příčinu potíží, odstranit je a zharmonizovat organizmus.

Vyšetření se provádí:

  • dotazováním dle TČM, diagnostikou podle jazyka, pulzu, Akabaneho testem, měřením akupunkturních bodů přístrojem.

Terapie probíhá:

  • fytoterapií - čínskými bylinnými preparáty, baňkováním, moxováním, elektroakupunkturou, čínskou masáží, dietetikou