Akabaneho test

Je vynikající diagnostický a terapeutický systém, kterým lze rozpoznat nerovnováhu v akupunkturních drahách. Včasným zharmonizováním nejvíce tepelně disbalancované dráhy, lze předejít velkému množství potíží na úrovni organizmu.

Test se provádí prohříváním koncových bodů akupunkturních drah na rukou a nohou moxou. V žádném případě nedochází k přímému kontaktu moxy s pokožkou. Do dráhy se pouze pouští tolik tepla, kolik je pro klienta únosné a tato doba je důležitá pro vyhodnocení testu. Moxa je pelyňková tyčinka podobná cigaretě, která při zapálení vydává teplo.

Problémy na psychické úrovni se tímto způsobem řešit nedají.